Bonusartikel
Shinai Tsuba GYORIN Shinai Tsuba GYORIN
P für 1000 Punkte
Bokken Tsuba GYORIN Bokken Tsuba GYORIN
P für 1000 Punkte
Shinai KA Lady Shinai KA Lady
P für 1100 Punkte
Men Himo de Luxe Men Himo de Luxe
P für 450 Punkte
Do Himo de Luxe Do Himo de Luxe
P für 450 Punkte
Men Himo Men Himo
P für 200 Punkte
Bokken Shiro Kashi Bokken Shiro Kashi
P für 550 Punkte
Kodachi Shiro Kashi Kodachi Shiro Kashi
P für 400 Punkte